Architektura referencyjna

Poruszając się wśród tematów dotyczących architektury IT często natrafiamy na zagadnienia architektury referencyjnej. Czym jest taka architektura ? Po co ona jest – jakie daje korzyści ? Jak ją dobierać, stosować i wdrażać w organizacji ? Postaram się odpowiedzieć na te.

Czym jest architektura referencyjna ?

Możemy sobie wyobrazić przyjaciół na imprezie. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że są głodni i mają ochotę na ciastka. Więc jeden z nich zamawia … KFC i wtedy okazuje się, że każdy z nich miał co innego na myśli. Jeden chciał KFC, inny McDonald kolejny delicje a jeszcze inny galaretkę z bitą śmietaną. Co się stało ? Zabrakło wspólnego modelu pojęciowego. To właśnie oferuje nam architektura referencyjna. Jest to wspólny model pojęciowy (czyli wspólny język) dla pewnej dziedziny problemowej.

Architektura referencyjna obejmuje jedną dziedzinę problemową. Może się odnosić np. do rodzaju biznesu – mamy wtedy do czynienia z architekturą branżową np. BIAN dla banków, ACORD dla ubezpieczeń czy Frameworx dla telekomunikacji. Istnieją architektury referencyjne dla obszaru przedsiębiorstwa np. IT4IT dla IT. Możemy też również skorzystać z bardziej ogólnej architektury referencyjnej. Warto również zwrócić uwagę, że model referencyjny odnosi się do konkretnego segmentu architektury – biznesowej, aplikacyjnej, danych itp.

Po co stosujemy architekturę referencyjną ?

Są trzy główne cele w jakim stosujemy model referencyjny architektury.

Najczęstszym celem jest zbudowanie wspólnego jednolitego modelu pojęciowego w organizacji. Dzięki wykorzystaniu modelu referencyjnego każda z jednostek w organizacji będzie mogła rozumieć w sposób jednorodny terminy bez koniczności ich wyjaśniania czy definiowania od początku. Zamiast szczegółowego rozpisywania pojęcia CRM można się odwołać do jego standardowej definicji w modelu referencyjnym. Ważne jest też to, że modele referencyjne są wielopoziomowe, więc definiowanie pojęć jest realizowane w równym stopniu poprzez ich dekompozycję na mniejsze składowe, przez co łatwiej jest je zdefiniować.

Drugim zbliżonym celem chociaż rzadziej stosowanym jest wykorzystanie modelu referencyjnego w procesach zakupowych. Wykorzystując modele o dobrze ugruntowanej pozycji na rynku dobrze rozpoznawalne przez dostawców znacznie łatwiej można sprecyzować potrzeby organizacji. Dodatkowo dostawcy często też korzystają z modeli pojęciowych w trakcie reklamowania swoich produktów

Trzecim bardzo częstym sposobem wykorzystania modeli referencyjnych jest możliwość wykorzystania jej w różnych analizach. Cechą charakterystyczną modelu jest bowiem całościowe opisanie jakiegoś obszaru np. przedsiębiorstwa z danej branży. A ponieważ modele referencyjne są wielopoziomowe to pozwalają one na podział przedsiębiorstwa na potrzeby analiz na segmenty zapewniając jednocześnie, że żaden fragment przedsiębiorstwa nie zostanie pominięty.

Jak stosować architekturę referencyjną

Zabierając się do zastosowania modelu architektury referencyjne trzeba pamiętać, że opisuje on idealne przedsiębiorstwo. Zachodzi więc często potrzeba jego dopasowania do organizacji. Nie należy, jednakże zapominać, że jeżeli zbytni się zagalopujemy z dopasowanie do organizacji to możemy odejść zbyt daleko od tego modelu. Spowoduje to dwa poważne wyzwania jakim trzeba będzie stawić czoło:

  • Aby komunikować się poza organizacji konieczne będzie przygotowanie konwersji z modelu dopasowanego do oryginalnego
  • Wdrażanie zmian w modelu wynikających z rozwoju oryginalnego modelu będzie wymagała znacznego wysiłku z dopasowaniem do „lokalnej” implementacji

Pomimo tych wad zalecane jest, jednakże stosowanie pewnego stopnia lokalizacji ta aby odzwierciedlić charakterystykę organizacji. Np. w przypadku, gdy mamy organizację sprzedażową rozdzieloną dla obszarów klienta biznesowego i indywidualnego obszar definiowany jako CRM można rozdzielić na CRM B2C i CRM B2B.

Wykorzystano zdjęcie – Biznes zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *