[Ostatnia aktualizacja 2023-03-25]

ENGLISH Version

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z usług sprzedawanych poprzez stronę https://drogaarchitektait.pl (“Strona”).

Administracja danymi osobowymi

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Maciej Sobieraj prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą IT MagMaAr Maciej Sobieraj z siedzibą w Nowej Iwicznej (kod 05-500), adres: ul. Graniczna 33BA, NIP: 9511782072, REGON: 362226005.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności lub w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili możesz się skontaktować z administratorem, wysyłając wiadomość na adres: biuro@drogaarchitektait.pl.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.
 4. Strona przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz konieczne, by skorzystać z usług:
  1. W przypadku zapisania się do darmowego newslettera lub na webinar: adres e-mail
  2. W przypadku zapisania się na kurs lub płatny newsletter: adres e-mail, imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, NIP/PESEL, nazwa firmy
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 10024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
  • w zakresie newslettera: przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że złożone zostanie oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy;
  • W zakresie webinarów / spotkań online: do 2 miesięcy od momentu zakończenia spotkania, po tym czasie dane są kasowane
  • w przypadku złożenia zamówienia (kursy i płatny newsletter): do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, w tym przez okres rękojmi, a w zakresie danych na fakturach VAT przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury.
 9. W celu utrzymania naszej bazy danych w aktualnym i skutecznym stanie, regularnie usuwamy adresy e-mail użytkowników, którzy nie byli aktywni przez dłuższy czas. Użytkownicy, którzy nie czytają naszych maili lub nie korzystają z naszych usług, są uznawani za nieaktywnych i ich adresy e-mail są usuwane z naszej bazy danych.

Wykaz powierzeń

 1. Dane te mogą być przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży, w szczególności wysyłki towaru, dokonania płatności, realizacji reklamacji oraz zaksięgowania sprzedaży. Lista podmiotów, które przetwarzają dane:
  • MailerLite Limited – zarejestrowana w Irlandii, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera
  • zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 949-219-10-21 REGON: 242888558 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  • Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę
  • MailingR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Naddnieprzańska 24A, 04-205 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem: 0000922648, NIP: 9522220567, REGON: 389999686 – w celu obsługi rozliczeniowej klientów usług płatnych
  • HubSpot – 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, United States – w celu wsparcia procesów obsługi klientów biznesowych, rejestrowanie kontaktów, interakcji, stanu rozliczeń

Zamówienia

 1. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą lub innym dokumentem księgowym. Faktury i dokumenty księgowe wystawiane są z wykorzystaniem systemu Wfirma.pl (Web INnovative Software Sp. z o.o).
 4. Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
 7. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt mailowy

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Pliki cookies

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (dane komputera). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputer, laptop, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies (tzw. ciasteczka) są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, realizacji procesu zamówienia i prawidłowego działania pop-upów i formularzy. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Pliki cookies są wykorzystywane również do gromadzenia danych w celu:
  • analizy i statystyk (liczba odwiedzających stronę, jak łączą się ze stroną, czas spędzony na stronie etc.),
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Narzędzia społecznościowe

 1. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIn.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.