Aktorzy chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa – aktorzy / role

Droga Architekta IT / Blog – budowa Drogi Architekta IT / Chmura obliczeniowa – aktorzy / role

Aby dobrze zrozumieć chmurę obliczeniową warto przyjrzeć się aktorom jacy biorą udział w tej układance. Trzeba pamiętać, że jest to pewna architektura referencyjna. Dla poszczególnych rozwiązań sytuacja może być bardziej skomplikowana.

Aktorzy chmury obliczeniowej

Zgodnie z powyższą architekturą referencyjną w ramach przetwarzania w chmurze istnieje pięciu podstawowych aktorów:

 • Konsument usług (Cloud Consumer)
 • Dostawca usług (Cloud Provider)
 • Audytor (Cloud Auditor)
 • Pośrednik usług (Cloud Broker)
 • Kolporter usług (Cloud Carrier)

Należy pamiętać, że poszczególni aktorzy to role (wraz z zakresem funkcjonalności i odpowiedzialności), które w ramach poszczególnych przypadków wykorzystania chmury i różnych organizacji mogą się charakteryzować odmiennym przypisaniem do jednostek organizacyjnych. Wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi rolami są niezależne od modelu wdrożeniowego czy modelu usługowego chmury. Czynniki te jednakże determinują skalę realizacji poszczególnych ról w organizacji.

Konsument usług (Cloud Consumer)

Osoba lub organizacja, która utrzymuje relację biznesową oraz korzysta z usług dostarczanych przez dostawców usług. Czyli jesteśmy to przeważnie my (lub nasza organizacja).

Dostawca usług (Cloud Provider)

Osoba, organizacja lub jednostka odpowiedzialna za udostępnienie usługi stronom zainteresowanym.

Dostawca usług realizuje swoje działania w następujących obszarach:

 • Zarządzanie usługami chmurzy (Cloud Service Management)
 • Usługi Bezpieczeństwa Chmury (Cloud Security Services)
 • Usługi Interoperacyjności i Przenośności (Portability and Interoperability Services)
 • Zarządzanie wydajności usług chmury

Należy tutaj zwrócić uwagę, że w często możemy mieć do czynienia w życiu z bardziej złożoną sytuacją, gdzie dostawca usług buduje swoje produkty w oparciu o cudze usługi. Więc z jednej strony będzie on dostawcą usług a jednocześnie z innej strony konsumentem usług.

Audytor (Cloud Auditor)

Strona, która może przeprowadzać niezależną ocenę usług udostępnianych w chmurze, pozwalając na niezależną weryfikację wartości dostarczanych przez dostawcę. W ramach audytu możemy wyróżnić następujące aspekty:

 • Bezpieczeństwo (Security Audit)
 • Wydajność (Performance Audit)
 • Wpływ na prywatność (Privacy Impact Audit)

Pośrednik usług (Cloud Broker)

Aktor, który zarządza wykorzystaniem, wydajnością, dostarczaniem usług w chmurze oraz negocjuje relacje biznesowe pomiędzy Dostawcami i Konsumentami usług.
Rola ta nabiera ważności w momencie, gdy integracja usług dostępnych w chmurze od różnych Dostawców staje się zbyt skomplikowana dla Konsumentów, aby w efektywny sposób nią zarządzać, mogą oni korzystać z usług oferowanych przez Pośrednika, zamiast kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi Dostawcami. Pośrednik może zaoferować spójny interfejs do korzystania oraz rozliczania usług pochodzących od różnych Dostawców, dzięki czemu Konsumenci mogą w dużo łatwiejszy sposób korzystać z szerszej gamy usług.

Wyróżnić można następujące aspekty:

 • Pośrednictwo usług (Serivce Intermediation)
 • Łączenie usług (Serivce Aggregation)
 • Arbitraż usług (Serivce Arbitrage)

(http://pl.wikipedia.org/wiki/ [ekonomia] – Istotą arbitrażu jest zauważenie różnicy cen tego samego produktu na różnych rynkach lub na tym samym rynku, ale pod różnymi postaciami. W przypadku, gdy owa różnica jest większa od kosztów transakcyjnych, inwestor kupując produkt na rynku tańszym, a sprzedając na droższym)

Kolporter usług (Cloud Carrier)

Pośrednik, który zapewnia łączność i transport usług od Dostawców usług do konsumentów usług.

Podsumowanie

Zbierając w całość aktorów i realizowane przez nich zadania można naszkicować architekturę referencyjną jaką proponuje NIST:

Architektura referencyjna chmury obliczeniowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *