definicja

Architektura referencyjna

Architektura referencyjna

Poruszając się wśród tematów dotyczących architektury IT często natrafiamy na zagadnienia architektury referencyjnej. Czym jest taka architektura ? Po co ona jest – jakie daje korzyści ? Jak ją dobierać, stosować i wdrażać w organizacji ? Postaram się odpowiedzieć na te. Czym jest architektura referencyjna ? Możemy sobie wyobrazić przyjaciół na imprezie. Wszyscy zgodnie stwierdzają,…

Service Oriented Architecture – SOA

Service Oriented Architecture – SOA

Czym jest usługowe podejście do architektury (Service Oriented Architecture), dlaczego SOA jest takie ważne ? Co chmura obliczeniowa ma wspólnego z SOA ? Jak to jest z mikroserwisami i SOA. Wprowadzenie Koncepcja usługowego podejścia do architektury powstała już dosyć dawno, wyklarowanie jej nastąpiło około 2006 roku (niestety nie pamiętam dokładnie). Pomimo iż w większości przypadków…

Chmura obliczeniowa – aktorzy / role

Chmura obliczeniowa – aktorzy / role

Aby dobrze zrozumieć chmurę obliczeniową warto przyjrzeć się aktorom jacy biorą udział w tej układance. Trzeba pamiętać, że jest to pewna architektura referencyjna. Dla poszczególnych rozwiązań sytuacja może być bardziej skomplikowana. Zgodnie z powyższą architekturą referencyjną w ramach przetwarzania w chmurze istnieje pięciu podstawowych aktorów: Konsument usług (Cloud Consumer) Dostawca usług (Cloud Provider) Audytor (Cloud…

Chmura obliczeniowa – czym jest model usługowy

Chmura obliczeniowa – czym jest model usługowy

Model usługowy to sposób realizacji dostarczania usług chmury w kontekście podziału odpowiedzialności za zarządzanie poszczególnymi elementami architektury informatycznej pomiędzy konsumentem a dostawcą usług chmury. Możemy wyróżnić 3 główne modele usługowe chmury obliczeniowej: IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service) SaaS (Software as a Service) Infrastruktura, jako Usługa (ang. Infrastructure as a Service…

Czym jest architektura IT

Architektura IT jest pojęciem dosyć szerokim, a z uwagi na fakt, iż w każdej organizacji trochę inaczej wygląda kontekst jego użycia to również rozumienie potrafi być odmienne. Pojęcie „architektura IT” Możemy zajrzeć na wikipedię, albo do encyklopedii PWN, z których to wynika, iż architektura zajmuje się tworzeniem ładu w otoczeniu celem dostosowania go do zaspokojenia…

Kim jest architekt IT

Kim jest architekt IT, czym się zajmuje ? Zależnie kogo zapytamy dostajemy inną odpowiedź. Wprowadzenie Moim zdaniem większość problemów jest wynikiem faktu postrzegania architekta IT jako roli w organizacji, podczas, gdy, zgadzam się w tej materii z IASA (http://iasaglobal.org/), że jest to raczej zawód. Architekt IT może występować w organizacji w wielu różnych rolach co…